Burrat apo gratë: Kush ka më shumë gjasa të besojë te ~paranormalja~ dhe pse?

 Pranimi i besimeve të pambështetura shkencërisht, si për shembull, ekzistenca e fenomeneve të mbinatyrshme ose paranormale, mbetet i përhapur.

Një gjetje e përsëritur gjerësisht është se gratë kanë më shumë gjasa se burrat të besojnë në një gamë të gjerë fenomenesh të tilla, si astrologjia, fantazmat, fuqitë psikike dhe më shumë.

Është argumentuar se kjo është për shkak të preferencës më të madhe të grave për stilet intuitive të të menduarit në krahasim me burrat (Ward & King, 2020).

Megjithëse besimet paranormale janë të lidhura me të menduarit intuitiv, dallimet gjinore në besime të tilla mbeten të forta edhe kur merret parasysh ky faktor (Lindeman & Aarnio, 2006). Prandaj, arsyet e pabarazisë së madhe dhe të vazhdueshme midis burrave dhe grave në besimet mbinatyrore ose paranormale nuk janë shpjeguar ende plotësisht.

Si shembull i kohëve të fundit, një anketë përfaqësuese kombëtare amerikane pyeti mbi 1000 njerëz në lidhje me pikëpamjet e tyre mbi fenomene të ndryshme të pambështetura shkencërisht, duke përfshirë besimin në aftësitë e mbinatyrshme njerëzore – veçanërisht, parashikimin e së ardhmes dhe telekinezën, nëse jashtëtokësorët e kishin vizituar tokën dhe nëse kishin frikë nga fantazmat dhe zombit.

Mesatarisht, gratë shënuan rezultate dukshëm më të larta se burrat në besimet për aftësitë e mbinatyrshme njerëzore dhe kishin më shumë gjasa të kishin frikë nga fantazmat dhe zombitë. Nuk kishte dallime domethënëse midis burrave dhe grave përsa i përket jashtëtokësorëve apo “Bigfoot”.

Këto rezultate janë kryesisht në përputhje me gjetjet e mëparshme, megjithëse disa kërkime zbuluan se burrat ishin më të prirur se gratë të besonin te vizitorët jashtëtokësorë.

Ata sugjeruan se gratë mund të jenë më të interesuara për shpjegimet e mbinatyrshme të botës që nuk mund të vërtetohen shkencërisht, ndërsa burrat mund të jenë më të interesuar për fenomene që mund të konfirmohen shkencërisht me provat e duhura, megjithëse pa dyshim që dallimet gjinore në këto të fundit nuk ishin domethënëse.

Disa studime kanë gjetur se besimet paranormale dhe mbinatyrore lidhen me preferencë më të madhe për të menduarit intuitiv dhe më pak preferencë për të menduarit analitik. Megjithatë, edhe kur llogariten ndryshime të tilla në stilet e të menduarit, dallime thelbësore mbeten midis grave dhe burrave në besime të tilla.

Një arsye tjetër pas kësaj mund të jetë për faktin se gratë priren të jenë më empatike se burrat, por edhe ky është vetëm një këndvështrim.

$ads={2}Post a Comment

Previous Post Next Post